Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Engelsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
239,-

Step by step, d-bok
d-bok

Step by Step er vårt nye læreverk i engelsk for elever med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående. Det faglige innholdet er styrt av læreplanen i engelsk, men tekstene, eksemplene og oppgavene er utformet slik at elever med minoritetsspråklig bakgrunn vil ha stort utbytte av å bruke læreverket. Sentralt i Step by Step er tilretteleggingen for differensiering boka og nettressursen inneholder lærestoff av ulik vanskegrad, og vil kunne tilpasses elever med ulike forutsetninger og evner. 

Komponenter:
- Lærebok
- d-bok
- Fagnettsted

Step by Step, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Step by Step, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser

Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
Forfattere:
ISBN:
9788211019608
Utgitt:
Utgave:
1
Step by step, d-bok