Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Synopsis Håndbok, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
209,-

Synopsis Håndbok, d-bok
Norsk 8-10

Synopsis Håndbok inneholder forklaringer, illustrasjoner og løsningsforslag som støtter elevene i den praktiske delen av norskfaget. 
Boka dekker alle årene på ungdomstrinnet, og gir elevene grundig innføring i de mest sentrale sjangrene i faget. Den inneholder strukturforslag og nedbrutte modelltekster, og viser elevene hvordan de kan planlegge og bygge opp sine egne tekster. Sjangrene kan brukes i arbeid både med skriftlige og muntlige ferdigheter. I tillegg inneholder boka en oppslagsdel med oversikter over grammatikk og talemål, samt språk- og litteraturhistorie.

Synopsis er Fagbokforlagets serie for norsk på ungdomstrinnet, og ble lansert etter fagfornyelsen i 2020.

Synopsis Håndbok d-bok er en digital utgave av papirboka, tilpasset til bruk på PC, mac og nettbrett.
Forfattere:
ISBN:
9788211032782
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
360
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis Håndbok, d-bok