Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
85,-

Tetra 10 Treningshefte, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet

Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.

I
Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 10 treningshefte er eit oppgåvehefte for elevar som treng eit enklare opplegg. Heftet følgjer same oppbygging som grunnboka.

Tetra 10 treningshefte
er eit eingongshefte.

Tetra 10 Treningshefte, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Tetra 10 Treningshefte, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasarForfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788211020840
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Verk:
Tetra
Trinn:
10
Tetra 10 Treningshefte, d-bok