Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Transport og logistikk
Forfattere:
ISBN:
9788278022993
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
294
Verk:
Service og samferdsel
Gå til ressurs
Transport og logistikk

Transport og logistikk
Temabok : for service og samferdsel vg2

Transport og logistikk er eit stort, spennande og allsidig fagområde. Denne temaboka tek for seg alle mål i læreplanen i programområdet transport og logistikk, både i faget bransjeteknikk og i faget transport og logistikk. Her finn du størstedelen av det skriftlege grunnlaget for programfaga. Innhaldet er delt inn i 26 tema. I motsetning til tradisjonelle lærebøker baserer denne boka seg på at elevane får arbeidspraksis gjennom heile opplæringa. Ho må difor oppfattast som ein innfallsport til praksisopplæring. Til temaboka høyrer det også ei oppgåvesamling i bokform og nettressursar der du kan løyse interaktive oppgåver, sjå film og finne bakgrunns- og fordjupingsstoff. Temaboka bør brukast saman med desse hjelpemidla.

Kyrre Romuld er lektor ved Hafstad vidaregåande skule i Førde, der han underviser i utdanningsprogrammet service og samferdsel. Han har lang arbeidserfaring frå næringslivet.
Rune Apneseth er leiar for opplæringskontoret for transport- og terminalfag i Sogn og Fjordane.
Reidar Svalheim er tilsett ved Øyrane vidaregåande skule i Førde. Han er norsk ekspert i transportteknikk ved dei internasjonale meisterskapane for lærlingar.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
409,-

Bøker i samme serie