Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Turbulent strøyming og forbrenning
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
509,-

Turbulent strøyming og forbrenning
Frå turbulensteori til ingeniørverkty

Forbrenning inneber at gassar strøymer, oftast turbulent. Mange har teke i bruk dataprogram for å rekne detaljert på ulike strøymingar, med eller utan forbrenning. Boka gjev grunnlaget for å kunne gjere slike utrekningar, forstå resultatet og omsetje det i praksis. Boka inneheld også ein oppslagsdel med likningar, definisjonar og utleiingar, og ei ordbok.
Forfattere:
ISBN:
9788251915687
Utgitt:
Utgave:
1
Turbulent strøyming og forbrenning