Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 2B Elevbok, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
79,-

Volum 2B Elevbok, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 2B – eit heilt nytt læreverk i matematikk for barneskulen etter fagfornyinga 2020.

Elevane skal utfordrast på sitt eige nivå, og VOLUM har lagt vekt på eit stort og variert oppgåvemangfald. Oppgåvene og aktivitetane legg opp til undring og utforsking, og har som mål å gi elevane kunnskap og kompetanse til å  nytte ferdigheitene sine i ulike samanhengar.

Gjennom samarbeid kan elevane argumentere og dele idear. Dei matematiske samtalane er viktige for læring, og elevane får øving i å utvikle eit presist og eintydig matematisk språk.

Boka er tematisert og gjennomillustrert av Solveig Lid Ball. Illustrasjonane oppmuntrar til nyfikne og utforsking, og bidreg til fagforståinga til elevane.

Volum 2B er ei elevbok der grunnboka og oppgåveboka er slått saman. Konkretar knytte til oppgåvene følgjer elevboka.

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211043559
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Volum
Trinn:
2
Volum 2B Elevbok, d-bok