Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 3B Elevbok, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
75,-

Volum 3B Elevbok, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 3B – eit nytt læreverk i matematikk for barneskulen etter fagfornyinga 2020.

Volum 3B er ei elevbok der grunnbok og oppgåvebok er  slått saman. Konkretar til oppgåvene følgjer elevbok 3A.

VOLUM har lagt vekt på ei stort og variert oppgåvemangfald  som gir elevane utfordring på deira eige nivå. 

Oppgåvene  og aktivitetane legg opp til undring og utforsking, og har som mål å gi elevane kunnskap og kompetanse 
til å bruke ferdigheitene sine i ulike samanhengar.

Gjennom samarbeid kan elevane argumentere  og dele idear. Dei matematiske samtalane er  viktige for læring, og elevane får øving i å utvikle  ei presist og eintydig matematisk språk.

Boka er tematisert og illustrert av Solveig Lid Ball.  Illustrasjonane konkretiserer og levandegjer  matematikken på ein lun og humoristisk måte og bidrar til auka fagforståing.

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no.
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211039835
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Verk:
Volum
Trinn:
3
Volum 3B Elevbok, d-bok