Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
73,-

Volum 6B Elevbok, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 6B  – et nytt læreverk i matematikk for barneskolen etter fagfornyelsen 2020.

Elevene skal utfordres på sitt eget nivå, og VOLUM har lagt vekt på et  stort og variert oppgavemangfold. Oppgavene og aktivitetene legger opp til undring og utforsking, og har som mål å gi elevene kunnskap og kompetanse til å anvende ferdighetene sine i ulike sammenhenger.

Gjennom samarbeid kan elevene argumentere og dele ideer. De matematiske samtalene er viktig for læring, og elevene  øves i å utvikle et presist og entydig matematisk språk.

Boka er tematisert og gjennomillustrert av Solveig Lid Ball.  Illustrasjonene oppmuntrer til nysgjerrighet og utforsking,  og bidrar til elevenes fagforståelse.

Volum 6B er en elevbok der grunnbok og oppgavebok er  slått sammen. Konkreter knyttet til oppgavene følger elevboka.
Les mer om verket på www.fagbokforlaget.no
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211039897
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
162
Verk:
Volum
Trinn:
6
Volum 6B Elevbok, d-bok