Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Volum 7B Lærerveiledning, d-bok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Forventes utgitt 08.08.2023
49,-

Volum 7B Lærerveiledning, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

Volum er et matematikkverk for barneskolen etter fagfornyelsen 2020. Verket har en tydelig og forutsigbar struktur, et stort og variert oppgavemangfold og utfordrer elevenes matematiske tenkning. Ved å undre seg, diskutere og utforske sammen over tid, tror vi på at alle elever kan oppleve matematikk som engasjerende og meningsfullt. Dette matematikkverket bidrar til at eleven får god tid til å øve på å forstå, anvende og utfordre ferdighetene sine i forskjellige matematiske sammenhenger.


Volum vil gi elevene tid til å utvikle forståelse i et engasjerende og lærende fellesskap. I dette læreverket ønsker vi å legge til rette for den matematiske samtalen i klasserommet. I et trygt og raust læringsfellesskap, kan elevene argumentere og dele ideer – og på den måten bidra til å utvikle et felles, presist og hensiktsmessig matematiske språk.


Volum legger til rette for at elevene kan ta del i egen læringsprosess og utvikler nyttige problemløsningsstrategier. Alle oppgaver og aktiviteter har sine kvaliteter og formål – så tenk hensikt og mål for økten – framfor antall oppgaver. Det er ikke meningen at alle elevene skal gjøre alle oppgavene.


Volum, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.


Volum, d-bok har følgende funksjonalitet:

- Utheving og notater

- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett

- Lagre og skrive uthevninger og notater

- Favorittmerke sider

- Søke etter ord og fraser


Forfattere:
ISBN:
9788211041258
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
198
Trinn:
7
Volum 7B Lærerveiledning, d-bok