Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Manual for stabilisering og ferdighets-
Forfattere:
ISBN:
9788278418970
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Manual for stabilisering og ferdighets-

Manual for stabilisering og ferdighets-
trening etter traumatiske hendelser

Manualen er utviklet av Modum Bads traumepoliklinikk i samarbeid med RBUP Øst og Sør. Bakgrunnen var arbeidet med grupper fra Utøya, men målgruppene for denne manualen er mer omfattende: kommunens kriseteam, fastleger, helsesøstre, skolehelsetjenesten, skoleverket (PPT og sosiallærer), flyktningtjenesten og sosial- og barneverntjenesten i kommunen. I tillegg til i arbeid med grupper, egner manualen seg til bruk i individuelle samtaler både på legekontor, på skolen og på helsestasjon, med ungdom som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Manualen kan brukes som et helhetlig tilbud, eller man kan velge ut det kapitlet eller det temaet som synes særlig relevant for vedkommende ungdom. Manualen kan også brukes til selvhjelp. Til hvert tema/kapittel følger det praktiske, nyttige øvelser og hjemmearbeid. Tema/kapitler: · Posttraumatiske plager · Søvnproblemer · Konsentrasjon · Triggere, ulike typer · Triggere, håndtering · Følelser · Oppmerksomt nærvær · Identitet og mening · Sorg
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
145,-