Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
189,-

Elever med stort læringspotensial
 tilpasset opplæring

Dette heftet handler om elever med stort læringspotensial. Hvordan kan man tilpasse opplæringen for disse elevene?


Lærere bør ta utgangspunkt i elevenes ståsted og kjenne deres faglige sterke sider for å kunne tilpasse opplæringen. Dette er positivt for alle elever, men helt avgjørende for dem som har et stort læringspotensial. Ved å bryne seg på komplekse og spesielt utfordrende oppgaver på områder de har et særskilt talent for, vil elevene få lyst til å lære og utvikler på den måten en indre motivasjon.

Med Jøsendalutvalget, NOU 2016: 14 og Stortingsmelding 21 (2016-2017) har Norge for første gang både et kunnskapsgrunnlag og et offisielt begrep når det gjelder denne elevgruppen. En har valgt å kalle elevgruppen elever med stort læringspotensial (10-15 % av elevgruppen), en gruppe som også innbefatter elever med ekstraordinært læringspotensial (2-5 % av elevmassen).

Forfattere:
ISBN:
9788283720518
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Elever med stort læringspotensial