Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
link 4 Textbook, d-bok
Språk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Innbundet

Digital ressurs i salg
101,-

link 4 Textbook, d-bok
Engelsk for barnetrinnet

link er eit læreverk i engelsk for heile barnetrinnet. Verket er eit friskt pust i engelskundervisninga og legg vekt på felles, fleirfaglege aktivitetar og djupnelæring. I link har vi fokus på interkulturell kompetanse, og vi følgjer fem gjennomgangsfigurar, frå 1. til 7. klasse. link byggjer på oppdaterte læreplanar og tek elevane på alvor i ein ny kvardag.

  • Arbeid med interkulturell kompetanse set engelskfaget i ein global samanheng.
  • Engelskspråklege tekstar gir bakteppe for nye perspektiv.
  • Lese- og skrivestrategiar lèt elevane jobbe aktivt med innhald.
  • Oppgåver med vekt på utforsking utviklar refleksjonsevna hos elevane.
  • Elevane jobbar med kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap.
  • Oversikt og djupnelæring gir samanheng i lærestoffet.
  • Systematisk språklæring gir eit godt grunnlag for vidare arbeid med faget.

Komponentar på 4. trinn

  • link 4 Textbook
  • link 4 Workbook
  • link 4 Teacher’s Guide

Digitale ressursar for elev og lærar. Alle bøkene er tilgjengelege i digital utgåve, som d-bok. Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211032560
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
132
Verk:
link
Trinn:
4
link 4 Textbook, d-bok