banner1
Nylig utgitt på Fagbokforlaget
Norges Lover 1687-2014 hovedutgave
Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende regist...
En psykologihistorie 2. utgave
Teigen, Karl Halvor
Psykologien er rik på synspunkter og kontroverser, og nye diskusjoner har gamle røtter. Ofte er fort...
Det diagnostiserte livet
Brinkmann, Svend (red.)
Er vi i ferd med å sette en diagnose på alt? Aldri før har så mange mennesker fått diagnoser knyttet...
SHEconomy
Fagerland, Benja Stig og Rambøl, Ingvill Bryn
SHEconomy - din, min og vår business handler om det forretningspotensialet som ligger i kvinnelig le...
Arkitektarbeid
Lundevall, Tarald
Profesjonskunnskap gjør overgangen fra arkitektstudier til en turbulent arbeidsverden lettere. Bokas...
Digital strategi for alle
Dalen, Ove og Hafver Rønjum, Eirik
I 20 år har vi laget nettsteder, i 20 år har vi feilet. Vi har sendt medarbeiderne på skrivekurs, dr...
 
banner2
banner3