banner1
Nylig utgitt på Fagbokforlaget
Økonomijournalistikk
Paul Bjerke, Birgitte Kjos Fonn og Espen Sørmo Strømme (red.)
Økonomijournalistikk er blitt et stadig viktigere journalistisk felt. Området er imidlertid underbel...
Styrearbeid sett med nye briller:
Huse, Morten og Dysthe, Pernille
Hvorfor ser verden til Norge? Forfatterne tar utgangspunkt i dybdeinter­vjuer med norske styremedlem...
Kvalitetsforståelser
Eliassen, Knut Ove og Prytz, Øyvind (red.)
Kvalitet synes mer etterspurt i dag enn noensinne. Men hva forstår vi egentlig med kvalitet? Hvordan...
Domstolloven; sist endret ved lov 4 september 2015 nr. 91 fra 1 januar 2016
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det...
En ny kirkelyd?
Hylland, Ole Marius og Stavrum, Heidi (red.)
Skattebetalingsloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18 desember 2015 nr. 116 fra 1 januar 2016
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det...
 
banner2
banner3