banner1
Nylig utgitt på Fagbokforlaget
En psykologihistorie 2. utgave
Teigen, Karl Halvor
Psykologien er rik på synspunkter og kontroverser, og nye diskusjoner har gamle røtter. Ofte er fort...
Slagkraftige møter
Lerdahl, Erik
Om boken Vi går alle i møter som vi opplever er ineffektive, energitappende og bortkastede. Internas...
Det diagnostiserte livet
Brinkmann, Svend (red.)
Er vi i ferd med å sette en diagnose på alt? Aldri før har så mange mennesker fått diagnoser knyttet...
SHEconomy
Fagerland, Benja Stig og Rambøl, Ingvill Bryn
SHEconomy - din, min og vår business handler om det forretningspotensialet som ligger i kvinnelig le...
Når verden banker på
Elise Kipperberg (red.)
Globaliseringen virker inn på vårt flerkulturelle velferdssamfunn. Den stiller nye krav til profesjo...
Vegtrafikkloven; sist endret ved lov 6 februar 2015 nr. 8
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det...
 
banner2
banner3