banner1
Nylig utgitt på Fagbokforlaget
Økonomijournalistikk
Paul Bjerke, Birgitte Kjos Fonn og Espen Sørmo Strømme (red.)
Økonomijournalistikk er blitt et stadig viktigere journalistisk felt. Området er imidlertid underbel...
Vernepleierens kjerneroller
Brask, Ole David; Østby, May og Ødegård, Atle
Hva er det som foregår i og rundt vernepleieren i praksisøyeblikket? Hvilke mønstre er det som avteg...
Utdanning, ulikskap og urettferd
Bøyum, Steinar
Er det urettferdig dersom ressurssterke foreldre brukar ressursar på å gi barna sine ein betre skule...
Straffeprosess
Øyen, Ørnulf
En viktig målgruppe for boka er juridiske studenter. Fremstillingen skal være egnet som lærebok. Hov...
Sykepleie i kommunehelsetjenesten
Kari Glavin og Edith Roth Gjevjon (red.)
I Norge har kommunale helse- og omsorgstjenester en 150 år lang historie, som startet med menighetss...
Skatterett for økonomistudenter - oppgavesamling
Olsen, Anders Berg og Anne Marit Vigdal
Bli god i skatterett - løs oppgaver!   Oppgavesamlingen følger kapitlene i Skatterett for økonomistu...
 
banner2
banner3