banner1
Nylig utgitt på Fagbokforlaget
En bedre styrt stat?
Hermansen, Tormod
Hvilke krav bør stilles til statlige institusjoner? Kan staten organisere og styre sin virksomhet på...
Ordriket Elevbok 6A BM
Bjerke, Christian; Areklett Garmann, Gudrun; Midbøe Hagen, Marit; Mæhle, Lars; Ulland, Gro
Ordriket 1-7 Ordriket er et norskverk for barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid ...
Språk i skolen
Ingvil Brügger Budal (red.); Rolf Theil; Bernt Ø. Thorvaldsen; Ingebjørg Tonne
Veit du at grammar og glamour har eit felles opphav? Eller noko om likskapane og skilnadane i korlei...
Vårt politiske Norge, 4. utgave
Rønning, Rolf og Jon Helge Lesjø
Vårt politiske Norge er ei innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Forfatterne viser hvordan pol...
Excerpts from the Norwegian Passenger and Cargo Ship Legislation etc. 2015,  bok
Sjøfartsdirektoratet
Dette er den engelske oversettelsen av Regler for passasjer- og lasteskip mv. Boken er oppdatert per...
Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken
Børhaug, Kjetil; Hunnes, Odd Ragnar; Samnøy, Åshild (red.)
Fagdidaktikken har blitt viktigare i lærarutdanninga gjennom dei siste reformene, og behovet for sam...
 
banner2
banner3