banner1
Nylig utgitt på Fagbokforlaget
Økonomijournalistikk
Paul Bjerke, Birgitte Kjos Fonn og Espen Sørmo Strømme (red.)
Økonomijournalistikk er blitt et stadig viktigere journalistisk felt. Området er imidlertid underbel...
Alkoholloven; med forskrifter; sist endret ved lov 17 juni 2016 nr. 51 fra 1 juli 2016
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det...
Barnehageloven; med forskrifter; sist endret ved lov 17 juni 2016 nr. 66 fra 1 august 2016
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det...
Pasient- og brukerrettighetsloven; med forskrifter; sist endret ved lov 17 juni 2016 nr. 45 fra 1 juli 2016
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det...
Forsikringsavtaleloven; med forskrifter; sist endret ved lov 17 juni 2016 nr. 29 fra 1 juli 2016
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det...
Forvaltningsloven; med forskrift; sist endret ved lov 10 juni 2016 nr. 23 fra 1 juli 2016
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det...
 
banner2
banner3