banner1
Nylig utgitt på Fagbokforlaget
Norges Lover 1687-2014 hovedutgave
Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende regist...
Arkitektarbeid
Lundevall, Tarald
Profesjonskunnskap gjør overgangen fra arkitektstudier til en turbulent arbeidsverden lettere. Bokas...
Regler for passasjer og lasteskip mv. 2015, bok
Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet har i 2014  foretatt en restrukturering av en rekke forskrifter som er gitt med...
Regler for passasjer og lasteskip mv. 2015, bok og Cd-rom
Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet har i 2014  foretatt en restrukturering av en rekke forskrifter som er gitt med...
Klart det! Tekstbok (Digital bok)
Nilsen, Gölin Kaurin
KLART DET! er skreddersydd for voksne som vil lære mer norsk eller ønsker å bestå en av språktestene...
Tett på yrkesopplæring
Hansen, Kari Henriette; Hoel, Torlaug Løkensgard; Haaland, Grete (red.)
I denne boka retter erfarne lærere og forskere innenfor det yrkespedagogiske kunnskapsfeltet i Norge...
 
banner2
banner3