Forside > Kvotekamp Og Kyststatssolidaritet:

Kvotekamp og kyststatssolidaritet:

Kvotekamp og kyststatssolidaritet:
Norsk-russisk fiskeriforvaltning gjennom 30 år
Hønneland, Geir
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-0538-7 24.10.2006 Ukjent 249,- 152
Siden midten av 1970-tallet har Norge og Sovjetunionen/Russland forvaltet de viktigste fiskebestandene i Barentshavet i fellesskap. Det sentrale forum for samarbeidet har vært Den blandede norsk-sovjetiske/russiske fiskerikommisjonen, som kom sammen for første gang i 1976. De første årene konsentrerte kommisjonen seg om kvoter, maskevidde og minstemål på fisk. Etter den kalde krigens slutt ble kontroll inkludert, og i de seneste årene har fokus dreid mot langsiktige og føre var-baserte forvaltningsstrategier. Kommisjonsmøtene har utviklet seg fra intime tostatsforhandlinger til de reneste fagkonferanser, og de er blitt ett av de viktigste institusjonelle knutepunktene i forholdet mellom Norge og Russland.

Boken gir et omriss av kommisjonens virke gjennom tretti år. I tillegg til en kronologisk framstilling av hvilke tema som har dominert i de ulike tidsepokene, inneholder den kapitler om kvotefastsettelse og kvotebytte, og forholdet til havretten og fiskeriforvaltning i lys av det overordnede politiske bildet i nord.

Geir Hønneland er statsviter (dr.polit.) og forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt.
 


Bøker av Hønneland, Geir

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake? 978-82-321-0298-3 nov 2013 Ja 269,-
Russisk politikk 978-82-450-0965-1 sep 2013 Ja 399,-
Nordområdene - hva nå? 978-82-519-2505-1 mar 2010 Ja 269,-
Fra svarte skyer til helleristninger 978-82-519-2337-8 okt 2008 Ukjent 269,-
Småstat og energistormakt 978-82-450-0537-0 jul 2008 Ukjent 249,-
Den nye nordområdepolitikken 978-82-450-0530-1 jan 2008 Ukjent 279,-
Russlandsbilder 978-82-450-0531-8 feb 2007 Ukjent 169,-
Kvotekamp og kyststatssolidaritet: 978-82-450-0538-7 okt 2006 Ukjent 249,-