Forside > Pårørende I Helsetjenesten

Pårørende i helsetjenesten

Pårørende i helsetjenesten
Flere nedlastinger
X
- en klinisk og juridisk innføring
Bøckmann, Kari og Alice Kjellevold
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-0611-7 01.06.2010 Erstattet av ny utgave 505,- 387
Å være nær noen som blir alvorlig syk, innebærer omfattende følelsesmessige og praktiske utfordringer. Det kan medføre betydelige endringer i egen livssituasjon, og risiko for sorg og tap vil ofte være til stede. Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller og funksjoner, samt at de pårørende får nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging. Helsepersonell har også ansvar for å ivareta pårørende.

Målgruppen for boken er studenter som tar helse- og sosialfagutdanning på bachelor- og masternivå. Den vil være relevant for helsepersonell generelt og de som arbeider i sosialtjenesten eller i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det er vårt håp at også pårørende og organisasjoner for pårørende kan få nytte av denne boken.

Kari Bøckmann er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider ved Nordlandssykehuset.

Alice Kjellevold er dr. juris og førsteamanuensis ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger.

 


Bøker av Bøckmann, Kari; Alice Kjellevold

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Retten til individuell plan, 4. utgave 978-82-450-1422-8 des 2013 Ja 299,-
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsfor... 978-82-450-1028-2 apr 2012 Ja 275,-
Faglig skjønn og brukermedvirkning 978-82-450-0866-1 aug 2010 Ja 321,-
Pårørende i helsetjenesten 978-82-450-0611-7 jun 2010 Erstattet av ny utgave 505,-
Retten til individuell plan, 3. utgave 978-82-450-0893-7 okt 2009 Erstattet av ny utgave 325,-
Sosial trygghet og rettssikkerhet 978-82-7674-628-0 sep 2000 Ja 645,-
Helse- og omsorgstjenesteloven 978-82-450-1124-1 Nei feb 2015 Ikke bestemt
Pårørende i helsetjenesten, 2. utgave 978-82-450-1620-8 Nei nov 2014 Ikke bestemt