Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å ta avskjed
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
309,-

Å ta avskjed
Ritualer som hjelper barn gjennom sorg

Dyregrov har skrevet denne boken som en hjelp til alle voksne, legfolk så vel som spesialister, i møte med barn som har opplevd å miste en nær person. Han forklarer hvorfor det er viktig å ta med barn i ritualer, og hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Forfatteren gir også en kort innføring i hvilke funksjoner ritualer har for oss, og omtaler både «offentlige» ritualer og de ritualer som oppstår spontant i forbindelse med dødsfall. Med denne boken kan foreldre, førskolelærere, lærere, helsepersonell, prester og andre få et bedre redskap for å planlegge barns deltagelse i ritualer.Dyregrovs varemerke er at det han skriver, lett lar seg omsette til konkret hjelp. Denne boken er intet unntak.Dr.philos. Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi. Han har vært knyttet både til Barneklinikken ved Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen. Siden 1988 har han vært daglig leder for Senter for Krisepsykologi (SfK). Han har i særlig grad arbeidet med barn som har opplevd tap og traumer i hverdagslivet, og har bistått ved en rekke ulykker og katastrofer både i inn- og utland. Han leder nå et sorgsenter ved SfK støttet av danske Egmont Fonden. Hans bok Sorg hos barn er kommet på en rekke språk. Hans øvrige bøker er også oversatt til flere språk, og benyttes som lærebøker i flere land.Atle Dyregrov har tidligere gitt ut på Fagbokforlaget:• Sorg og omsorg i skolen (1994), i samarbeid med Magne Raundalen• Sorg hos barn. En håndbok for voksne (1997)• Katastrofepsykologi (1999)• Barn og traumer (2000)• Den lille søvnboken. Håndbok for folk som vil sove bedre (2001)• Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak (2001), i samarbeid med Gustav Lorentzen og Kjell Raaheim (red.)• Katastrofepsykologi, 2. utgave (2002)• Psykologisk debriefing. Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser (2002)• Sorg hos barn, 2. utgave. En håndbok for voksne (2006)• Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe? (2007), i samarbeid med Kari Dyregrov• Beredskapsplan for skolen (2008)• Krisepsykologi i praksis (2008), i samarbeid med Kari Dyregrov (red.)• Barn og traumer, 2. utgave (2010)
Forfattere:
ISBN:
9788245010497
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
78
Å ta avskjed