Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Sosialfag
- 148 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Forståelse av mennesker
Innføring i psykologi for helsefag
Bokmål Heftet
Kommer
Psykisk helsearbeid
Medborgerskap, menneskerettigheter og økologi
Bokmål Heftet
Kommer
Barn i konfliktsonen
Bokmål Heftet
Kommer
Snarvei til å lese en kvantitativ forskningsartikkel
Bokmål Heftet
Kommer
Håndbok i relasjonelt arbeid
Bokmål Heftet
Kommer
Det spesielle ved ledelse i helsetjenestene
- lederroller i endring
Bokmål Heftet
Kommer
Barnevernsledelse for framtiden
Bokmål Heftet
Kommer
Teorier i moderne barnevern
Bokmål Heftet
Kommer
Hemmelig kode
Juridisk metode
Bokmål Innbundet
Nyhet
Veiledning
En humanistisk og eksistensiell tilnærming
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Livet bak tallene, e-bok
Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre..
Bokmål E-bok
Nyhet
Livet bak tallene
Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre..
Bokmål Heftet
Nyhet
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Hva er psykiatri?
Om fagets grunnlagsspørsmål
Bokmål Heftet
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene
Bokmål Heftet
Hva er poenget? e-bok
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål E-bok
Hva er poenget?
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål Heftet
En kort introduksjon til vitnepsykologi, e-bok
Bokmål E-bok
En kort introduksjon til vitnepsykologi
Bokmål Heftet
Brukermedvirkningens mange ansikter
Bokmål Heftet
Brukermedvirkningens mange ansikter, e-bok
Bokmål E-bok
Samvær etter omsorgsovertakelse
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål Heftet
Grunnbok i belastningspsykologi
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål Heftet
Grunnbok i belastningspsykologi, e-bok
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål E-bok
Samvær etter omsorgsovertakelse, e-bok
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål E-bok
Å tenke sykepleiefaglig
Essay i utvalg
Bokmål Heftet
Veiledning i profesjonell praksis, e-bok
- til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier
Bokmål E-bok
Veiledning i profesjonell praksis
- til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier
Bokmål Heftet
God kommunikasjon med ASK-brukere
Bokmål Heftet
Skriv en fagbok!, e-bok
En bruksbok for deg som skal skrive sakprosa
Bokmål E-bok