Vurderingseksemplar og prøvetilganger

Vi tilbyr vurderingseksemplarer og prøvetilganger på de aller fleste produktene våre til lærere, fagansvarlige og forelesere, som ønsker å vurdere disse til bruk i undervisningssammenheng.

Vi setter stor pris på om du vil sende oss en tilbakemelding når du har vurdert produktet. Denne tilbakemeldingen kan du sende direkte til pensum@fagbokforlaget.no eller ved å fylle ut skjemaet på: http://www.fagbokforlaget.no/vurdering

Begrensninger

Du må være foreleser eller lærer for å få tilsendt vurderingseksemplar.

Som en hovedregel sender vi vurderingseksemplar av grunnbøker/lærebøker som er aktuelle som fast pensum i et relevant fag/emne.

Bøker som er beregnet på pensum på høgskoler/universitet sendes normalt ikke som vurderingseksemplar
til lærere på vgs./grunnskoler/voksenopplæringer.

Dessverre ligger funksjonen for vurderingseksemplar også på produkter vi ikke tilbyr dette på. Vi beklager misforståelsene dette medfører.

Følgende tilbys som begrensede digitale vurderingseksemplar

Arbeidsbøkene til Grip
Grip 1 samfunnsfag og naturfag
Grip 2 samfunnsfag
Grip 2 naturfag
Grip 1 matematikk
Grip 2 matematikk
Grip 3 Samfunnskunnskap arbeidsbok
Grip 3 Geografi arbeidsbok
Grip 3 Historie arbeidsbok
Grip 3 Naturfag arbeidsbok

Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Fibos farlige reise
Mordet på Arkimedes
Den hemmelige klubben
Samuraisverdet
Den usynlige spionen

Lesedilla: Historier i samfunnsfag
Veien til Osiris nivå 3
Flukten nivå 3
Flukten nivå 4
Maris hemmelighet nivå 5

#serien
#novelle
#nynorsk

Andre
Hverdagsnorsk
Helsenorsk for deg
Kosthåndboken
Klar for ungdomsskolen
Soga om gunnlaug ormstunge 3. utg.
Service og samferdsel oppgavesamling
Lesedilla: Livsmestring (utdrag av noen av bøkene på nettmagasinet)

Følgende sendes ikke som vurderingseksemplar

Lærerveiledninger og annet lærermateriell
CD-er/lydmateriell
Ordbøker
Ordlister
Norges lover
ADR/RID
Felleskatalogen
Særtrykk av lover