Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Allmenn juridisk litteratur
- 191 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
Husleieavtaler
Bokmål Heftet
Nyhet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Nyhet
Offentleglova
Med kommentarer
Bokmål Innbundet
Nyhet
Ordlyd og resonnement
Språk- og argumentasjonsteori i samspill med juss
Bokmål Heftet
Nyhet
Skipssikkerhetsrett, e-bok
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål E-bok
Selskapsrett
Bokmål Innbundet
Selskapsrett, e-bok
Bokmål E-bok
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Lov og Rett for Næringslivet
Lærebok
Bokmål Innbundet
Lov og Rett for Næringslivet
Lovsamling 2022
Bokmål Innbundet
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Norsk byråkrati - kan det bli bedre?
Tekster om arbeidet i regjeringskontorene
Bokmål Innbundet
Norsk byråkrati - kan det bli bedre?, e-bok
Tekster om arbeidet i regjeringskontorene
Bokmål E-bok
Tingsrett før eksamen
Bokmål Heftet
Den gylne trekant
Sikkerhet og beredskap i kriminalomsorgen
Bokmål Heftet
Hjelpeprosessar og rettsbruk i Nav-kontor
Om sosialt arbeid og juss i arbeids- og velferdstenesta
Nynorsk Heftet
Barneverns- og helsenemnda
En lærebok
Bokmål Heftet
Hjelpeprosessar og rettsbruk i Nav-kontor, e-bok
Om juss og sosialt arbeid i arbeids- og velferdstenesta
Nynorsk E-bok
Skipssikkerhetsrett
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål Innbundet
Barneverns- og helsenemnda, e-bok
En lærebok
Bokmål E-bok
Skatterett for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2022-2023
Bokmål Heftet
EØS-rett
Bokmål Innbundet