Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Allmenn juridisk litteratur
- 182 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Kommer
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Kommer
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Kommer
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Kommer
Våre perifere domstoler
Bokmål Heftet
Kommer
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Kommer
Tingsrett før eksamen
Bokmål Heftet
Kommer
Skipssikkerhetsrett
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål Innbundet
Kommer
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Skatterett for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2022-2023
Bokmål Heftet
Nyhet
EØS-rett
Bokmål Innbundet
Nyhet
Flashcards - avtale- og kjøpsrett
Bokmål Ark
Nyhet
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Anerkjennelse av stater og regimer
Bokmål Innbundet
Nyhet
Jeg skal bli fengselsbetjent, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Psykiske lidelser i fengsel
Helsefremmende og kriminalitetsforebyggende arbeid med innsatte
Bokmål Heftet
Nyhet
Psykiske lidelser i fengsel, e-bok
Helsefremmende og kriminalitetsforebyggende arbeid med innsatte
Bokmål E-bok
Nyhet
Velferd, rettssikkerhet og personvern
Bokmål Heftet
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Styreansvar i praksis
Bokmål Heftet
Oppgavesamling i forretningsjus
Bokmål Heftet
Konfliktkoden
Forstå hva som foregår i konflikt
Bokmål Heftet
Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt
Bokmål Innbundet
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse
Bokmål Heftet
Lovsamling i forretningsjus
Bokmål Innbundet
Jeg skal bli fengselsbetjent
Bokmål Heftet