Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Høyere utdanning
- 2262 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
En kort introduksjon til vitnepsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Kommer
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Kommer
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Kommer
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Kommer
Nasjonens velstand
Norges økonomiske historie 1800-1940
Bokmål Heftet
Kommer
Digitalisering for økonomer, e-bok
En innføring til informasjonsteknologi og forretningssystemer
Bokmål E-bok
Kommer
Animasjon gjort enkelt
For film, TV og apper
Bokmål Heftet
Kommer
Våre perifere domstoler
Bokmål Heftet
Kommer
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Kommer
Tingsrett før eksamen
Bokmål Heftet
Kommer
Livet i skolen, 3. utgave
Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap
Bokmål Heftet
Kommer
Hvor fartøy flyte kan ...
Et teknologi- og innovasjonsblikk på fortid, nåtid og framtid
Bokmål Innbundet
Kommer
Skipssikkerhetsrett
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål Innbundet
Kommer
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
En kort introduksjon til spedbarnspsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Religion, verdier og danning, 2.utgave
Barns møte med de store spørsmål i livet
Bokmål Heftet
Kommer
Religion, verdier og danning, 2. utgave, e-bok
Barns møte med de store spørsmål i livet
Bokmål E-bok
Kommer
Skatterett for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Forbrukersosiologi, e-bok
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål E-bok
Kommer
Strategisk kompetanseledelse, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Hvordan vårt politiske system fungerer, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Broer og speil
Fortellinger i barnehagen-et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv
Bokmål Heftet
Kommer
Operativ psykologi 3
Personellomsorg og ivaretakelse
Flerspråklig Heftet
Kommer
Risikoanalyse
- teori og metoder
Bokmål Heftet
Kommer
Broer og speil, e-bok
Fortellinger i barnehagen-et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv
Bokmål E-bok