Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Medisin
- 121 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene
Bokmål Heftet
Kommer
Sykehjemmet
Hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass
Bokmål Heftet
Kommer
Hva er poenget?
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål Heftet
Kommer
Hva er poenget? e-bok
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål E-bok
Kommer
Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951-2021, e-bok
Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter
Bokmål E-bok
Nyhet
En kort introduksjon til vitnepsykologi, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951-2021
Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter
Bokmål Innbundet
Nyhet
Grunnbok i belastningspsykologi
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål Heftet
Nyhet
Grunnbok i belastningspsykologi, e-bok
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål E-bok
Nyhet
Å tenke sykepleiefaglig
Essay i utvalg
Bokmål Heftet
Skriv en fagbok!, e-bok
En bruksbok for deg som skal skrive sakprosa
Bokmål E-bok
Skriv en fagbok!
En bruksbok for deg som skal skrive sakprosa
Bokmål Heftet
Legers læring
Veileder i medisinsk pedagogikk
Bokmål Heftet
Smittevern og hygiene
Den usynlige fare
Bokmål Heftet
Legers læring, e-bok
Veileder i medisinsk pedagogikk
Bokmål E-bok
Dødshjelp, e-bok
Begreper, definisjoner, lover, klinikk og etikk
Bokmål E-bok
Pediatri og pediatrisk sykepleie, e-bok
Bokmål E-bok
Fordi vi er mennesker
En bok om samarbeidets etikk
Flerspråklig Heftet
Fenomenologi, e-bok
Å leve, samtale og skrive ut mot det gåtefulle i tilværelsen
Flerspråklig E-bok
Hvis psykisk helsevern ikke fantes
Psykiatri for ikke-psykiatere
Bokmål Heftet
Hvis psykisk helsevern ikke fantes, e-bok
Psykiatri for ikke-psykiatere
Bokmål E-bok
Sykepleiens superhelter
Sykepleieteoretikere som styrker klinisk praksis
Bokmål Heftet
Øre-Nese-Hals kompendium
Bokmål Heftet
Sykepleiens superhelter, e-bok
Sykepleieteoretikere som styrker klinisk praksis
Bokmål E-bok
Barne- og ungdomspsykiatri, e-bok
En enkel introduksjon
Bokmål E-bok
Barne- og ungdomspsykiatri
En enkel introduksjon
Bokmål Heftet
Den nevrologiske pasient
En innføring
Bokmål Heftet
Håndkirurgi, e-bok
Bokmål E-bok
Demens og grunnleggende psykologiske behov, e-bok
Personsentrert omsorg
Bokmål E-bok
Et åpnere terapirom
Utrednings- og behandlingssamtaler til personer med kognitiv funksjonshemming
Bokmål Heftet