Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Statsvitenskap og offentlig administrasjon
- 105 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Folkemord og politisk vold
Bokmål Heftet
Kommer
Konfliktløsning og fredsarbeid
Bokmål Heftet
Kommer
Democracy and Dictatorship
Engelsk Heftet
Kommer
Democracy and Dictatorship, e-bok
Engelsk E-bok
Nyhet
Konstitusjonelt demokrati
Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys
Bokmål Innbundet
Nyhet
Å studere arbeidsliv og velferdsstat
Bokmål Heftet
Nyhet
Å studere arbeidsliv og velferdsstat
Bokmål E-bok
Å studere politisk atferd
Bokmål Heftet
Å studere politisk atferd
Bokmål E-bok
Regjeringen
Historien, makten og hverdagen
Flerspråklig Innbundet
Russisk politikk
En innføring
Bokmål E-bok
Russisk politikk
En innføring
Bokmål Heftet
Sjømakt
Politikk, strategi og militære operasjoner i det maritime domenet
Bokmål Heftet
Å studere EU
Bokmål Heftet
Å studere EU, e-bok
Bokmål E-bok
Kampen mot terrorisme
Strategier for bekjempelse
Bokmål Heftet
Kampen mot terrorisme, e-bok
Strategier for bekjempelse
Bokmål E-bok
Hvordan forstå internasjonale relasjoner, e-bok
Statssystemets nøkkelbegreper
Bokmål E-bok
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Hvordan forstå internasjonale relasjoner
Statssystemets nøkkelbegreper
Bokmål Heftet
Den kommunale mellomlederen, nettressurs
- selvstendig lagspiller
Bokmål Digital ressurs
Politikkens allmenngjøring, nettressurs
Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk...
Bokmål Digital ressurs
Politikkens allmenngjøring
Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk...
Bokmål Heftet
Politikkens allmenngjøring, e-bok
Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk...
Bokmål E-bok
Arven etter Skjervheim, e-bok
Nylesninger for vår tid
Bokmål E-bok
Arven etter Skjervheim
Nylesninger for vår tid
Bokmål Heftet
Årsaker til krig, e-bok
En introduksjon til freds- og konfliktvitenskap
Bokmål E-bok
Årsaker til krig
En introduksjon til freds- og konfliktvitenskap
Bokmål Heftet
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Interkommunalt samarbeid i Norge, e-bok
Former, funksjoner og effekter
Bokmål E-bok