Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Høyere utdanning og profesjon
- 483 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Matematikk på barns premisser, e-bok
Lekende, utforskende og problemløsende barn i barnehagen
Bokmål E-bok
Kommer
Barneklare skoler eller skoleklare barn?, e-bok
Om overgangen fra barnehage til skole
Bokmål E-bok
Kommer
Teknologiledelse, 2. utgave, ebok
- for ingeniørstudier
Bokmål E-bok
Kommer
Teamorganisering, nettressurs til 2. utgave
Fremdeles veien til mer fleksible organisasjoner
Bokmål Digital ressurs
Kommer
Markedsføring, organisasjon og ledelse
Bokmål E-bok
Kommer
Strategiske lønnsomhetsanalyser
Bokmål Digital ressurs
Kommer
Prinsipper for bedre innkjøp
Bokmål Digital ressurs
Kommer
Finans: innføring i investering og finansiering, nettressurs til 3. utgave
Bokmål Digital ressurs
Kommer
Democracy and Dictatorship, e-bok
Engelsk E-bok
Kommer
R for alle
Innføring i programmering for kvalitative fag
Bokmål E-bok
Kommer
Hjemmesykepleie, e-bok
Ansvar, utfordringer og muligheter
Bokmål E-bok
Nyhet
Nevrologi og nevrokirurgi
Fra barn til voksen
Bokmål E-bok
Nyhet
Håndbok i risikoreduksjon
Hvordan lære etter uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenestene
Bokmål E-bok
Nyhet
Objektorientert programmering med Python
Bokmål E-bok
Nyhet
Teamorganisering
Fremdeles veien til mer fleksible organisasjoner
Bokmål E-bok
Nyhet
Koordinering, samordning og samarbeid
I og mellom organisasjoner
Bokmål E-bok
Nyhet
Metodelosen
Om valg av forskningsmetode i lærerutdanning
Bokmål E-bok
Nyhet
Resiliens i helsetjenesten
- mennesker, organisasjoner og systemer
Bokmål E-bok
Nyhet
Styremedlem
Slik blir du trygg i rollen som
Bokmål E-bok
Nyhet
Å studere argumentasjon
Nynorsk E-bok
Kommer
Skolen, nettressurs til 2. utgave
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Koordinering, samordning og samarbeid
I og mellom organisasjoner
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Dermatologi, e-bok
Sykepleie ved hudsykdom
Bokmål E-bok
Nyhet
Temainnganger i praksis - norsk for yrkesfag
Trinnvis beskrivelse av metoder og vurdering
Bokmål E-bok
Nyhet
Innebandy, nettressurs til 3. utgave
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Organisasjon og ledelse 4. utgave, ebok
LØM
Bokmål E-bok
Nyhet
Navigasjon
for maritime studier
Bokmål E-bok
Nyhet
Studieferdigheter
Hvordan bli en fagperson
Bokmål E-bok
Nyhet
Innvandreres morsmål II (e-bok PDF)
En ressursbok for lærere
Flerspråklig E-bok
Nyhet
Å studere arbeidsliv og velferdsstat
Bokmål E-bok