Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Høyere utdanning og profesjon
- 355 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Matematikk for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Hvordan forstå globalisering, e-bok
Seks begrepspar som forklarer verden
Bokmål E-bok
Kommer
Innovation Capacity, e-bok
Engelsk E-bok
Kommer
Barna og programmene, e-bok
Kan standardisert pedagogikk fremme sosial kompetanse?
Bokmål E-bok
Kommer
De store spørsmålene, e-bok
Dagsaktuelle diskusjoner om klassiske eksistensielle problemstillinger
Bokmål E-bok
Kommer
Leik i norskfaget, e-bok
Flerspråklig E-bok
Nyhet
Å studere utvikling av andrespråk, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Å studere litteratur, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Kom i gang med digitale verktøy i barnehagen, e-bok
En leken, praktisk og utforskende tilnærming
Bokmål E-bok
Nyhet
Kasuistikker i klinisk farmasi, e-bok
Resonnementer og oppgaver i praksis
Bokmål E-bok
Kommer
Spesialpedagogikkens samfunnsmandat, e-bok
Fra teori til praksis
Bokmål E-bok
Nyhet
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, e-bok
Grunnskolen
Bokmål E-bok
Nyhet
Krigen i Ukraina, e-bok
Flerspråklig E-bok
Nyhet
Oldkirken, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Å studere EU, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Observasjon som metode, e-bok
i lærerutdanningene
Bokmål E-bok
Nyhet
Læring gjennom praksis, e-bok
En grunnbok i yrkesdidaktikk
Bokmål E-bok
Nyhet
Innføring i skoleutvikling for lærerstudenter, e-bok
Med FoU- og masteroppgaven som grunnlag
Bokmål E-bok
Nyhet
Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Kampen mot terrorisme, e-bok
Strategier for bekjempelse
Bokmål E-bok
Nyhet
Livet bak tallene, e-bok
Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre..
Bokmål E-bok
Nyhet
Den industrielle revolusjonen, e-bok
Storbritannia i europeisk og globalt perspektiv, 1600-1914
Nynorsk E-bok
Nyhet
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Barnehageledelse i bevegelse, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Sammen i lek, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Barnehagelæreren i en foranderlig verden, e-bok
Bærekraftige og kultursensitive praksiser
Bokmål E-bok
Nyhet
Fjerntolking, e-bok
En bok om meningsdannelse
Bokmål E-bok
Nyhet
Metodologiske ut-viklinger, e-bok
Om kvalitativ og post-kvalitativ forskning i barnehagefeltet
Bokmål E-bok
Nyhet
Bevegelsesfellesskap i oppveksten (OA)
Kritiske perspektiver på inkludering og mangfold
Bokmål E-bok
Nyhet
Hvordan forstå internasjonale relasjoner, e-bok
Statssystemets nøkkelbegreper
Bokmål E-bok