Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Profesjon
- 800 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Kommer
Rettsstat og menneskerettigheter 1
Generelle prinsipper og utvalgte rettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Best praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Kommer
Lesing i utvikling
Teoretiske og didaktiske perspektiver
Bokmål Innbundet
Kommer
Fridykking for alle
Bokmål Heftet
Kommer
EØS-rett
Bokmål Innbundet
Kommer
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehagen
Hvordan komme i gang?
Bokmål Heftet
Kommer
Mer musikk i barnehagefellesskapet!
Bokmål Heftet
Nyhet
HMS-boka, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Barnehageloven og forskrifter 2022
med forarbeider og tolkninger
Bokmål Heftet
Nyhet
Temainnganger til norskfaget - ei verktøykasse for klasserommet, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Snart førsteklassing
Med sosial kompetanse i ranselen
Bokmål Heftet
Nyhet
Vurdering i yrkesfag
Helhetlig yrkeskompetanse
Bokmål Heftet
Nyhet
Tvangsfullbyrdelsesloven med forskrifter, sist endret ved lov 30.april 2021 nr.
Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse
Bokmål Spiral
Nyhet
Regnskapsloven; sist endret ved lov 30. april 2021 nr. 26 fra 1. juli 2021
Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.
Bokmål Heftet
Nyhet
Domstolloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
Bokmål Spiral
Nyhet
Avtaleloven; sist endret ved lov 15. juni 2018 nr. 32 fra 1. juli 2018
Lov 31. mai 1918 nr.4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige vilje
Bokmål Heftet
Nyhet
Arbeidsmiljøloven, Ferieloven med endringer fra 1. juli 2021
Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 nr. 62, ferieloven, 29. april 1988 nr. 21
Bokmål Spiral
Nyhet
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndig
Bokmål Heftet
Nyhet
Våpeninstruksen; sist endret 1. juli 2021
Våpeninstruks for politiet, 2. juli 2015 nr. 1088
Bokmål Heftet
Nyhet
Håndbok for helsesekretæren 2022
Bokmål Spiral
Nyhet
Håndbok for hjemmetjenesten 2022
Bokmål Spiral
Nyhet
Storyline
Engasjerende tverrfaglig læring
Bokmål Heftet
Nyhet
Fagvalg 2022-2023
i studieforberedende opplæring
Bokmål Heftet
Nyhet
Opplæringslova og forskrifter
med forarbeider og tolkninger 2021-2022
Bokmål Heftet
Nyhet
Forbrukersosiologi
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål Heftet
Nyhet
Kroppsøving, læreren og eleven
Pedagogiske emner og forskningsinnsikter
Bokmål Heftet
Nyhet
Forbrukersosiologi, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Ferdighetsutvikling for keepere, d-bok
NFFs keepertrenerkurs 2
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Reell elevmedvirkning
Bokmål Heftet