Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Profesjon
- 907 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Innvandreres morsmål II
En ressursbok for lærere
Bokmål Heftet
Kommer
Å studere adaptasjonar
Nynorsk Heftet
Kommer
Menneskerettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Problemorientert litteraturundervisning
Bokmål Heftet
Kommer
Snakke, lytte og samtale
Muntlige ferdigheter på småskoletrinnet
Flerspråklig Spiral
Kommer
101 måter å fremme muntlige ferdigheter på
- en teoretisk og praktisk muntlighetsdidaktikk
Bokmål Heftet
Kommer
Retten til individuell plan
samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy
Bokmål Heftet
Kommer
Barnekonvensjonen helt nedpå
- enkelt og praktisk for barnehagen
Bokmål Heftet
Kommer
Grenseløse fortellinger
Engasjerende kulturmøter og fortellerglede
Bokmål Heftet
Kommer
Utviklingstrappa i langrenn
Bokmål Heftet
Kommer
Tegn som støtte til tale for alle i barnehagen
Bokmål Heftet
Nyhet
Vurdering for lærelyst og mestring
Bokmål E-bok
Nyhet
Multisensorisk markedsføring
Bokmål Heftet
Nyhet
Multisensorisk markedsføring
Bokmål E-bok
Nyhet
Rike oppgaver
For motivasjon, engasjement og læring!
Bokmål Heftet
Nyhet
Psykologididaktikk
Bokmål Heftet
Nyhet
Håndtering av utfordrende atferd
Elever som strever, trenger voksne som forstår!
Bokmål Heftet
Nyhet
Håndbok for hjemmetjenesten 2024
Bokmål Spiral
Nyhet
Læring gjennom faglig arbeid
En praktisk innføring i fag- og yrkesopplæring
Bokmål E-bok
Nyhet
Skrivenøkler
For lærere i voksenopplæringen
Bokmål Heftet
Nyhet
Straffeloven, sist endret ved lov 22. juni 2022 nr. 83 fra 1. januar 2023
Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff
Bokmål Heftet
Nyhet
Regnskapsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023
Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.
Bokmål Heftet
Nyhet
Vennskap og inkludering i SFO
Aktiviteter og øvelser
Bokmål Heftet
Nyhet
Hva er en familie, egentlig?
En bok om familiemangfold
Bokmål Innbundet
Nyhet
Verdifulle fortellinger
Undring, felles verdier og fortellerglede
Bokmål Heftet
Nyhet
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.01.2023
Bokmål Spiral
Nyhet
Folketrygdloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 36 fra 1. juli 2023
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Nyhet
Merverdiavgiftsloven, med forskrift, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 50
Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
Bokmål Heftet
Nyhet
Tvisteloven, Domstolloven med endringer fra 1. juli 2023
Bokmål Spiral
Nyhet
Tvisteloven, med forskrifter, sist endret ved lov 11.05.2023 nr.13 fra 1.07.2023
Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister
Bokmål Spiral