Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomi 1
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
249,-

Økonomi 1
Næringslivsøkonomi, økonomistyring

Fagbokforlagets Økonomiske Programfag består av læremidler for de tre programfagene entreprenørskap og bedriftsutvikling, næringslivsøkonomi og markedsføring og ledelse samt den tverrfaglige nettressursen Økonomiportalen.

Økonomi 1 tar for seg grunnleggende begreper og framgangsmåter i programfaget økonomistyring i videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram. Boka er skrevet etter ny læreplan gjeldende fra august 2021.
Økonomi 1 består av tre deler. Del 1 «Næringsliv og samfunn« tar for seg virksomheter i samspill med omgivelsene, teknologi og bærekraft. Del 2 «Regnskap» gir en innføring i grunnleggende regnskapsføring, og i del 3 «Pris, budsjetter og analyse» presenteres verktøy for planlegging, oppfølging og analyse som danner grunnlag for økonomisk styring og kontroll.

I Økonomi 1 legges det vekt på å forklare økonomiske begreper, og teorien presenteres ved bruk av praktiske eksempler.

Boka Økonomi 1 sammen med nettressursen Økonomiportalen inneholder et stort utvalg av oppgaver på alle nivåer.
Forfattere:
ISBN:
9788211042736
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
250
Trinn:
VG2
Økonomi 1