Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomi 2
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
249,-

Økonomi 2
Næringslivsøkonomi, økonomi og ledelse

Økonomi 2 er skrevet for programfaget økonomi og ledelse i videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram, etter ny læreplan gjeldende fra august 2022.

Boka legger vekt på å forklare økonomiske begreper og modeller, og teorien presenteres ved bruk av praktiske eksempler.
Boka Økonomi 2 sammen med nettressursen Økonomiportalen inneholder et stort utvalg av oppgaver på alle nivåer.

Innhold i Økonomi 2:

Begrepsforklaringer

DEL 1 LEDELSE OG BÆREKRAFTIG VERDISKAPING
  • Kapittel 1 Organisasjon og ledelse 
  • Kapittel 2 Bærekraftig verdiskaping 
  • Kapittel 3 Virksomheters tilpassingsevne 
DEL 2 VIRKSOMHETSSTYRING
  • Kapittel 4 Kostnadsteori
  • Kapittel 5 Markeds- og inntektsteori
  • Kapittel 6 Pris og produktkalkyler 
  • Kapittel 7 KRV-analyse
  • Kapittel 8 Markedstilpassing
DEL 3 FINANSIERING OG INVESTERING
  • Kapittel 9 Kapitalbehov og finansiering
  • Kapittel 10 Investeringsanalyse
Forfattere:
ISBN:
9788211042828
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
311
Trinn:
VG3
Økonomi 2