Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
A New Scoop 7 Workbook
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
359,-

A New Scoop 7 Workbook
Engelsk for barnetrinnet

A New Scoop er eit læreverk i engelsk for 5.-7. trinn. Grunnbøkene i A New Scoop er temabaserte med tekstar som legg til rette for tilpassa undervisning både når det gjeld læringsmetodar og nivå. Oppgåvene i A New Scoop 7 Workbook er nært knytte til tekstboka. Begge bøkene legg vekt på differensiering og variasjon slik at du som lærar lett kan planleggje og tilpasse undervisninga til kvar enkelt elev og klasse.A New Scoop 7 Workbook er fleirgongsbok.
Forfattere:
ISBN:
9788252168150
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Verk:
A New Scoop
Trinn:
7
A New Scoop 7 Workbook