Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Akantus Ressursperm for læraren
Forfattere:
ISBN:
9788252167283
Utgitt:
Utgave:
1
Akantus Ressursperm for læraren

Akantus Ressursperm for læraren
Ressursperm for læraren : kunst og handverk for 8.-10. klasse


Den rikhaldige ressurspermen til
Akantus er no revidert og inneheld mykje nytt stoff, både teoretisk og praktisk.

Vurderingskapitlet er oppdatert etter kunnskap om grunnleggjande ferdigheiter og læringsstilar og etter nye kriterium. Her er det elles meir om teknikkar, fleire kopieringsoriginalar, mange nye kunsttransparentar og eit kapittel med råd om årsplanlegging.


• råd om korleis ein kan bruke elevboka
• årsplanar
• vurdering og læringsstrategiar
• kompetansemål og utdjupande stoff til kvart kapittel
• tverrfaglege opplegg
• teknologi og design
• kommentarar til utvalde illustrasjonar
• 20 kunsttransparentar med kommentarar, dei fleste nye frå førre utgåva
• teknikkar, materiale og reiskapar
• kopieringsoriginalarFormat
Språk
På lager - sendes nå
Antall
1 219,-