Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Aktivitetshåndboken
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
289,-

Aktivitetshåndboken
Fysisk aktivitet i forebygging og behandling

I denne håndboken finner du oppsummert kunnskap om effekt av fysisk aktivitet i forebygging og behandling, og anbefalinger på individ- og gruppenivå.
Boken beskriver i tillegg hvordan man fremmer atferdsendring.

Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling er delt inn i to deler.

DEl 1: Generelle kapitler
Generelle kapitler omtaler tilrettelegging for fysisk aktivitet til ulike målgrupper. Her omtales blant annet generelle effekter av og anbefalinger om fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på resept, motiverende samtaler og måling av fysisk aktivitet og fysisk form.


DEl 2: Terapikapitler
I de 33 kapitlene i terapidelen presenteres effekter av fysisk aktivitet i forhold til gitt diagnose, det gis diagnosespesifikke anbefalinger om fysisk aktivitet når det gjelder type aktivitet, frekvens, varighet og intensitet. En eventuell interaksjon med legemiddelbehandling omtales også. Blant annet finnes kapitler om angst, depresjon, diabetes, hjertesvikt, kols og kreft.

Forfattere:
ISBN:
9788245017908
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
624
Aktivitetshåndboken