Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
249,-

Akuttplassering av barn uten foreldrenes samtykke
De juridiske aspektene

Barnevernsloven § 4-2 Akuttvedtak om omsorgsovertakelse gir barnverntjenesten adgang til å hindre barn i å bo sammen med sine foreldre, dersom lovens vilkår er oppfylt. Å flytte barn fra foreldre er svært dramatisk og vil ha store konsekvenser for dem som blir berørt. For å gjøre akuttprosessen så skånsom som mulig bør alle som vurderer å bruke § 4-2 være trygge på hva loven sier om akuttvedtak. 

Denne boka vil hjelpe deg å ta valg om akuttplassering som er i overenstemmelse med barnevernsloven av 2023, § 4-2 Akuttvedtak om omsorgsovertakelse.

Du kan lese om
  • relevante lovtekster
  • de ulike vurderingene som du ifølge loven må gjøre i akuttsaker
  • prosessen i en akuttplassering
  • avveiningene av de sentralene hensynene i en sak om akuttvedtak 
Forfattere:
ISBN:
9788245038248
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Akuttplassering av barn uten foreldrenes samtykke