Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ambulansemedisin 1, brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
315,-

Ambulansemedisin 1, brettbok
vg2-vg3 ambulansefag

Puls Ambulansemedisin bind 1 og 2 gir et solid kunnskapsgrunnlag i anatomi, fysiologi, sykdommer og skader hos pasienter i alle aldre. Svangerskap og fødsel, psykiske lidelser og utfordringer hos den eldre pasienten er viet spesiell oppmerksomhet. Elevene får god kjennskap til triagering, undersøkelser, prehospital håndtering, overvåking og transport av pasienter. De lærer også om smittevern, legemiddelbruk og bruk av medisinskteknisk utstyr. 

Denne læreboka er en del av et komplett læreverk som dekker den nye læreplanen for vg2 og vg3 ambulansefag. 

Serien består av en tverrfaglig nettressurs og til sammen fire lærebøker som følger programfagene:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene lettleste og oversiktlige verk hvor begrepsinnlæring står sentralt. Bøkene har ordforklaringer i margen, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til dybdelæring. Illustrerte caser med faste karakterer følger elevene gjennom verket og gjør fagstoffet både aktuelt og praksisnært.
Forfattere:
ISBN:
9788211046567
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
336
Trinn:
VG2, VG3
Ambulansemedisin 1, brettbok