Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

På lager - sendes nå
239,-

Barn i barnehagen med stort læringspotensial
Tilrettelegging for evnerike barn

Det er mye som tyder på at de evnerike barna ofte ikke får den tilretteleggingen de trenger for å lære seg å yte på sitt beste og for å strekke seg etter å forstå. Det kan føre til underyting og liten motivasjon for læring, noe som er en uheldig start på skolegangen. I barnehagen er det mulig å tilrettelegge på en raus og inkluderende måte, slik at det blir en romslig plass der for alle slags barn, de som strever for å lære, de som løper langt foran i forståelsen og alle de andre. Når man tilrettelegger for de barna som har et høyt læringspotensial, gir det bedre læringsmuligheter for alle barna i gruppa, fordi det blir et større mangfold av aktiviteter.

Barn med stort læringspotensial utgjør 3–5 prosent av alle barn. Det betyr at de er å finne i de fleste barnehager. Denne boken tar for seg hva slags tegn evnerike barn viser, og hva man kan gjøre for å bedre deres muligheter for trivsel og læring. Den gir også innspill til hvordan de ansatte og foreldrene kan få et bedre samarbeid. Boken er et bidrag til å øke kunnskapen om evnerike barn i barnehagen, slik at de får et godt og likeverdig tilbud.
Forfattere:
ISBN:
9788245038576
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Barn i barnehagen med stort læringspotensial