Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
369,-

Barne- og ungdomspsykiatri
En enkel introduksjon

I denne innføringsboken redegjør forfatteren for hvordan barne- og ungdomspsykiatrien er bygget opp i Norge og diskuterer når psykisk uhelse blir en psykiatrisk diagnose. Han viser videre hvordan man kan kjenne igjen de mest utbredte diagnosene og få behandlet lidelsene. Noen grunnleggende begreper innen fagfeltet, som for eksempel følelsesregulering og tilknytning, blir også forklart i større detalj for å gi leserne et godt grunnlag for å forstå de noen ganger komplekse mekanismene som til sammen forårsaker psykisk lidelse. Gjenkjennelige kliniske kasus illustrerer de fleste diagnosene i fagfeltet.

Målet med boken er å gi leserne et godt grunnlag for å kunne kjenne igjen psykiske helseproblemer hos barn og ungdom i alderen 6–18 år som kan trenge utredning og behandling, for på den måten å bedre deres psykiske helse ved å gi raskere hjelp. Bokens målgruppe blir derfor alle i yrker hvor man treffer barn og ungdom til daglig, og studenter som utdanner seg til slike, for eksempel innenfor helsevesen, skole og barnevern. Boken vil også være interessant for ledere eller trenere innenfor idrett eller andre fritidsaktiviteter, samt for interesserte foreldre som ønsker mer kunnskap om emnet.

Pål Henriksen er barne- og ungdomspsykiater og jobber til daglig som overlege ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Han har også lang erfaring fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og har jobbet innen privat barnevern. Han holder jevnlig kurs innen barnepsykiatri og ungdomspsykiatri ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør.
Forfattere:
ISBN:
9788245035278
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
212
Barne- og ungdomspsykiatri