Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnehagelæreren som politisk aktør, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
319,-

Barnehagelæreren som politisk aktør, e-bok

Politikk påvirker barnehagenes innhold. Ettersom barnehagen har blitt en fullt utbygd velferdstjeneste, har også interessen for innholdet blitt gjenstand for politisk diskusjon. Som del av utdanningspolitikken påvirkes barnehagen av så vel internasjonale som nasjonale politiske trender, med utgangspunkt i ulike verdier, ideologier og tankesett.

I denne vitenskapelige antologien tar forfatterne til orde for at barnehagepolitikken bør utfordres av barnehagelærerprofesjonen, og at barnehagelærerne selv må ta ansvar gjennom å fremstå som politiske aktører. Ved bruk av ulike filosofiske perspektiver viser forfatterne hvordan politikk og pedagogikk kan analyseres og gjøres til gjenstand for kritikk og diskusjon.

Hanne Blaafalk er førskolelærer med internasjonal master i barnehagepedagogikk. Hun jobber til daglig som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Morten Solheim er førskolelærer med master i barnehagepedagogikk. Han jobber til daglig som seniorrådgiver i Utdanningsforbundet.

Geir Aaserud er førskolelærer med master i barnehagepedagogikk. Han er tilsatt som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet og arbeider med doktorgrad i barnehagepedagogikk.

I tillegg til redaktørene har boken følgende bidragsytere: Marit Bøe, Liv Torunn Grindheim, Marius Heimen, Karin Hognestad, Jon Kaurel, Halvor Hals Kolsrud, Brit Nordbrønd og Ragnhild Olsen.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245044461
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
213
Barnehagelæreren som politisk aktør, e-bok