Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

På lager - sendes nå
259,-

Barnehagens betydning når barn er pårørende

Barnehagen utgjør en av de viktigste omsorgsbasene for barn, og kan få en spesielt viktig rolle når familier rammes av sykdom, død og andre livsbelastninger. Gjennom forutsigbare og trygge rammer kan barn oppleve tilhørighet og deltakelse i hverdagen, og de kan få hjelp til å oppleve mening og sammenheng i en vanskelig tid.

Denne boken synliggjør hvordan barnehagen kan legge til rette for utvikling, mestring og samhold når hverdagen slår sprekker. På hvilken måte kan barnehagepersonalet snakke med barn og voksne om såre og vanskelige tema, og hvordan kan barns reaksjoner og behov møtes? 

Målet er å fremme personalets refleksjon og trygghet i møte med smerten familiene gjennomlever, og samtidig bære håp om lysere tider.

Boken er viktig å lese for foreldre og alle som ivaretar de yngste barna, ansatte i barnehager og ved helsestasjon. Den vil også være nyttig for barneansvarlige ved sykehusene og andre som jobber med oppfølging av de yngste barna når de er pårørende.

Forfattere:
ISBN:
9788245037159
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
104
Barnehagens betydning når barn er pårørende