Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnehagens hverdagsliv
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Barnehagens hverdagsliv
Refleksjoner rundt læring og danning i barnehagen

Læring og danning er sentrale begrep i barnehagens formålsparagraf. Hvordan kan begrepene forstås og ha betydning for samspill og innhold i barnehagens praksis?
Denne boka gir inngang til vitenskapelige drøftinger om hvordan danning og læring kan foregå i barnehagens hverdag.
Boka er praksisnær. Sentralt fokus er hvordan barnehagene arbeidet prosessuelt i utviklingsarbeid basert på Kunnskapsdepartementets pilotprosjekt om barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, gjennomført i 2012. Boka kan inspirere til utviklingsarbeid, som også vektlegges i strategien Kompetanse for framtidens barnehage - fra 2014 til 2020.
Boka er aktuell for ansatte i barnehagen, som pensumlitteratur i barnehagelærerutdanning og for ulik videreutdanning, samt ansatte i universitet og høyskoler.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232103805
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
218
Barnehagens hverdagsliv