Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnehagens yngste barn
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Barnehagens yngste barn
Perspektiver på omsorg, læring og lek

Denne boka handler om hvordan man arbeider med de yngste barna i barnehagen. Dette er en gruppe som iblant blir oversett, til tross for at de utgjør halvparten av alle barna i barnehagens virksomhet. Disse barna har til dels andre omsorgsbehov, andre måter å lære på og andre måter å leke på enn eldre barn. For de ansatte innebærer det større krav og nye utfordringer.

Boka har tre overordnede tema:

-      omsorg, empati og danning

-      undervisning og barnehagens innhold

-      forutsetninger for lek og læring

Kapitlene er illustrert med situasjonsbeskrivelser fra barnehagen, både konkrete eksempler og presentasjon av forskningsstudier. Innholdet bygger på ny forskning og er tilpasset sentrale spørsmål i arbeidet med de yngste barna.

Boka retter seg mot vordende barnehagelærere og ansatte i barnehagen. Den kan leses både for sin egen del og for drøfting i utdanningssammenheng eller blant kolleger.

Ingrid Pramling Samuelsson er knyttet til Göteborgs universitet som professor i pedagogikk, med tidlig alder som spesiale. Agneta Jonsson er lektor i barne- og ungdomsvitenskap ved Högskolan i Kristianstad. Både de og de øvrige forfatterne er på forskjellig vis aktive bidragsytere innen forskningen på småbarnsfeltet.    

Forfattere:
(red.)
(red.)
(Oversetter)
ISBN:
9788245023954
Utgitt:
Utgave:
1
Barnehagens yngste barn