Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
425,-

Barnevernledelse for fremtiden

Barnevernledelse for framtiden setter søkelyset på barnevernlederrollen og belyser hvordan barnevernet kan ledes og styres. Å nå målet om forsvarlig omsorg til utsatte barn og unge er et arbeid som må utvikles i tråd med god barnevernfaglig praksis, ny kunnskap og rådende normer. 

Ledelsesfunksjonen i barnevernet er avgjørende for god kvalitet og understrekes i ny lovgivning og i Oppvekstreformen. Denne boka bidrar til faglig nytenkning og inspirasjon til dagens og framtidens barnevernledere. 

Boka tar utgangspunkt i forventninger til dagens og framtidens barnevernledelse ut fra aktuelle utfordringer, fagledelse og barnevernlederrollen, menneskerettigheter og behovet for forvaltningsmessig og politisk styring. Bidragene diskuterer en helhetsmodell for barnevernledelse, teorier om endringsledelse og ledelse av barnevernet som lærende organisasjon. De kommer også inn på lederstøtte, samarbeid, teamledelse, personalledelse,  konflikthåndtering og ledelse av et kulturbevisst barnevern. 

Barnevernledelse for framtiden retter seg mot nasjonal videreutdanning i barnevernledelse og masterutdanninger i barnevern og ledelse. 

Torill Moe er førsteamanuensis ved Nord Universitet/NTNU og emneansvarlig for den nasjonale videreutdanningen i barnevernledelse.
 
Øyvind Kvello er professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245048506
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
380
Barnevernledelse for fremtiden