Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Berekraftig verdiskaping
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
539,-

Berekraftig verdiskaping

Berekraftig verdiskaping er ein vitskapleg antologi som gjennom ulike case har til formål å syne kva berekraftig verdiskaping er. 
Boka er relevant for fleire grupper av lesarar, mellom anna avgjerdstakarar innan politikk, forvaltning og privat næringsliv. 
Antologien vil òg kunne nyttast som pensum i fag innan økonomi, fornybar energi og samfunnsansvar.


Leif Longvanes (fødd 1965) er høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet og underviser i organisasjons- og leiingsfag. Longvanes har tidlegare hatt leiarstillingar i Trygdeetaten og har vore dekan og instituttleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Longvanes er Master of Public Administration frå Copenhagen Business School og har forskingsinteresser innan organisasjon og leiing.


Torbjørn Årethun (fødd 1964) er samfunnsøkonom frå Universitetet i Oslo og dosent i samfunnsøkonomi ved Høgskulen på Vestlandet. Han har bakgrunn frå oppdragsforsking og offentleg forvalting. Hans faglege interesseområde er regional utvikling, entreprenørlyst hjå ungdom og fornybar energi. 
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245024005
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Berekraftig verdiskaping