Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Burde vi det?
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
349,-
Forventes utgitt 21.11.2023

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Burde vi det?
Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen

Boken handler om profesjonsetikk som relevant og praksisnært for grunnskolelærer- og lektorstudenter.

Boken er delt i to: Del én tar for seg alle grunnleggende spørsmål, hva etikk er, ulike tilnærminger og profesjonalitet. I del to ser forfatteren nærmere på den profesjonsetiske plattformen og noen særskilte sakskomplekser, og han drøfter flere dilemmaer.

Boken er skrevet for studenter i grunnskolelærerog lektorutdanningene.

Christian Lomsdalen er ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Bergen. Han er også leder for Human-Etisk Forbund og leder en populær podkast.
Forfattere:
ISBN:
9788245041125
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
180
Burde vi det?