Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bygningsvedlikehold
Forfattere:
ISBN:
9788251927543
Utgitt:
Utgave:
1
Bygningsvedlikehold

Bygningsvedlikehold
Bedre planlegging - en nøkkel til bedre vedlikehold


Drift og vedlikehold skal sikre at byggets funksjonalitet og kvalitet opprettholdes. Hensikten med dette temaheftet er å sammenstille erfaringer fra planlegging og utførelse av vedlikehold av bygninger ut i fra et forvaltningsperspektiv. En viktig nøkkel til dette er bedre planlegging basert på et godt beslutningsgrunnlag og det gode samspillet mellom eier, forvaltningsorganisasjon og bruker av bygget.


Vi håper heftet kan bidra til en bedre og mer omforent forståelse av begrepene drift, vedlikehold og utvikling i bygningssammenheng og øke forståelsen for planleggingen av vedlikeholdsoppgavene.


Om forfatterne:
Marit Støre Valen er førsteamanuensis i eiendomsforvaltning ved NTNU.
Nils Olsson er professor i eiendomsforvaltning og i prosjektledelse ved NTNU.
Svein Bjørberg er ansatt i Multiconsult samt professor II ved NTNU.
Håkon Kvåle Gissinger er seniorrådgiverfor i Rambølls seksjon for FM-rådgivning.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
131,-