Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
0,-

De «tvende Correlata» (Open Access)
Henrik Stampes dansk-norske naturrettsprogram

Med Henrik Stampe hadde det dansk-norske eneveldet en høytstående embetsmann som forfektet naturrettslige prinsipper. I rollen som generalprokurør mellom 1754 og 1784 utøvde Stampe en rådgiverfunksjon for kongens råd – det Danske Kancelli – der han vektla betydningen av samspillet mellom stat (kongemakt) og individ: De «tvende Correlata» dreide seg om å se samfunnet etter prinsippet fra samfunnskontrakten, nemlig som den usynlige, implisitte kontrakten mellom alle individer som levde i et nasjonalt imaginært fellesskap, og dette fellesskapets like usynlige kontrakt med kongen/staten. Sammen skulle de streve for det felles beste: nasjonens velstand, om man vil, eller «glückseligkeit» som det het på tysk. Individer er født frie og like og deres frihet og lykke er også et av målene. 

Henrik Stampe var sterkt influert av den tyske filosofen Christian Wolff. Boken viser med dette at tankene som ledet til den norske grunnloven – konstitusjonen som nettopp er bygget på relasjonen stat-individ – i høyeste grad var levende i embetsmannskretser i Danmark-Norge siden i alle fall midt på 1750-tallet. Boken viser også at den naturrettsorienterte tenkningen om økonomiske forhold foregrep og var parallell til den skotske filosofen Adam Smith.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245044331
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
194
De «tvende Correlata» (Open Access)