Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Den dyktige medarbeider
Gå til ressurs
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
799,-
Forventes utgitt 17.12.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Den dyktige medarbeider
Behov og forventninger

Den dyktige medarbeider er en temabok som drøfter viktige sider ved det å være arbeidstaker og ansatt i dagens arbeidsliv og det å rekruttere, utvikle og beholde ansatte på en god måte. Boken retter seg dermed mot fagområdet personalpsykologi, der fokuset er på individets forutsetninger for rollen som medarbeider, hvordan samspillet med andre påvirker ens rolle som arbeidstaker og virksomhetens håndtering av medarbeiderne som enkeltindivider. Den dyktige medarbeider er således en viktig bok for alle som søker etter jobb eller befinner seg i et ansettelsesforhold, og for alle som har ansvar for å lede, utvikle og ta vare på enkeltindivider og grupper i organisasjoner. Boken er skrevet av ledende norske og skandinaviske fagpersoner i feltet og tar opp temaer som:
Hva kjennetegner konstruktive og destruktive medarbeidere?
Hvordan lærer voksne mennesker på arbeidsplassen?
Hvordan avklare forventning mellom den enkelte medarbeider og hennes/hans overordende?
Hva motiverer medarbeidere til høy innsats?
Hvilken betydning har personlighet for innsats og effektivitet?
Hvordan ta vare på og motivere eldre arbeidstakere?
Hvordan sosialiserer vi unge mennesker til arbeidslivet?
Hvordan ivareta ansatte på en best mulig måte i forbindelse med ulykker og død?
Hvordan sikre at rekruttering og seleksjon skjer på en god måte?
Hvordan mestre stress på jobben og ivareta de ansattes helse?
Hvordan skape høy jobbtrivsel og jobbengasjement?
Hvordan opptre etisk som medarbeider?
Hvordan måle og utvikle ansattes prestasjoner og talent?
Hvordan ivareta arbeidsevne og ansettbarhet hos den enkelte?

Boken er skrevet for alle som er i arbeidslivet, men er særlig relevant for alle med interesse innen ledelses- og organisasjonsfag, herunder studenter, ledere, organisasjonsrådgivere, personalmedarbeidere, HMS-personell, verneombud og tillitsvalgte. Boken er en frittstående fortsettelse av bøkene Det gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2011) og Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel (2015).

Ståle Einarsen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Hans faglige fokus er på temaer som mobbing og trakassering i arbeidslivet, konflikter og konflikthåndtering, ledelse, sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø og kreativitet og innovasjon. Einarsen har lang erfaring som foredragsholder, organisasjonskonsulent og rådgiver.

Anders Skogstad er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, NPF. Hans faglige fokus er primært på destruktive former for ledelse og mobbing, psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og organisasjonskultur. Skogstad har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonsrådgiver.


 

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245050509
Utgitt:
Utgave:
3
Den dyktige medarbeider