Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
183,-

Den verdifulle foreldresamtalen, e-bok

Gode foreldresamtaler gir gode vilkår for barnets trivsel, læring og utvikling i barnehagen.
 
Hvordan henvender du deg til barnets foreldre? Hva gjør du for å skape en god dialog preget av åpenhet, forståelse, gjensidighet og tillit og respekt forskjellighet?
 
En god dialog er forankret i etikk og kvaliteter i mellommenneskelige relasjoner. Du skal møte den andre som subjekt og medmenneske. Det krever både selvinnsikt og sensitivitet.
 
I boken presenterer forfatteren forskningsbasert kunnskap om ulike vilkår for gode foreldresamtaler. 
  • Hva preger slike samtaler? 
  • Hva er det spesielt viktig å lære seg? 
  • Hvordan kan vanskelige tema tas opp?
 
Boken gir viktige innspill til hva du må tenke over når du planlegger og gjennomfører en foreldresamtale.
Forfattere:
ISBN:
9788245043068
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
60
Den verdifulle foreldresamtalen, e-bok