Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det gode arbeidsmiljø, e-bok
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
639,-

Det gode arbeidsmiljø, e-bok
Krav og utfordringer

Det gode arbeidsmiljø tar opp en rekke dagsaktuelle temaer innenfor arbeids- og organisasjonspsykologien. Boken formidler og diskuterer viktige temaer og problemstillinger knyttet til vår tids arbeidsliv og mulighetene for å skape et godt og produktivt arbeidsmiljø for alle. 

Boken består av viktige bidrag om individet i arbeidsmiljøet, samspill og sosiale forhold i arbeidsmiljøet, organisasjoner og samfunn i endring, og om arbeid, stress og helse der til sammen 26 bidragsytere, alle blant de fremste innenfor sine fagfelt i Norge, tar opp høyaktuelle temaer, bl.a.:

• psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
• endring og omstilling
• konflikter og mobbing
• mestring av stress og utbrenthet
• mangfold i arbeidslivet
• hvordan sikre god kommunikasjon
• hvordan en kan mestre både jobben og familien
• helsefremmende tiltak på arbeidsplassen
• arkitektur og arbeidsmiljø: nye arbeidsplassløsninger

Boken retter også et kritisk blikk på organisasjonens hjelpere gjennom å diskutere organisasjonskonsulenters rolle. Videre drøftes hvordan arbeidsmiljøarbeidet må legges opp for å være i tråd med arbeidsmiljølovens prinsipper og regler, samt hvordan man kan arbeide med å forebygge og redusere sykefravær.

Boken er skrevet for alle som er interessert i arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi, særlig for studenter og de som har et spesielt ansvar for mennesker i organisasjoner – arbeidsgivere, personalledere, verneombud, organisasjonskonsulenter, personal-/HR-medarbeidere, HMS-/BHT-personell, tillitsvalgte etc.

Ståle Valvatne Einarsen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hans faglige fokus er på mobbing og trakassering, ledelse, psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, sykefravær og kreativitet og innovasjoner i arbeidslivet. Einarsen har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent.

Anders Skogstad er professor emeritus i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Faglig fokus har vært rettet mot ledelse og i særlig grad laissez-faire-ledelse, mobbing, psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet og organisasjonskultur. Skogstad har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245039740
Utgitt:
Utgave:
3
Det gode arbeidsmiljø, e-bok