Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Det spesielle ved ledelse i helsetjenestene
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 12.12.2023
429,-

Det spesielle ved ledelse i helsetjenestene
- lederroller i endring

Lederrollen i helsetjenestene er i endring, og speiler internasjonale og nasjonale trender. Forventninger om tverrprofesjonelt samarbeid, bærekraftige helsetjenester, tillit, kompetanse, bruker-/pasientinvolvering, effektive tjenester, innovasjonsledelse og forsvarlige tjenester, er områder ledere ofte blir utfordret på. Boken bygger på premisset om at konteksten ledelse utøves i, har betydning for hvordan lederroller endres og formes.

Boken gir en praktisk organisasjons-/rolleteoretisk tilnærming til feltet, som gir innsikt i og forståelse av helselederes spesielle arbeidshverdag. Boken viser også til empiriske eksempler på hvordan ledelse i helsetjenestene må forholde seg til sentrale utfordringer som prioriteringer, tilsyn, fjernledelse, samhandling og bærekraft.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245037081
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
230
Det spesielle ved ledelse i helsetjenestene