Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Diskrimineringsvern i arbeidslivet - En håndbok
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
519,-

Diskrimineringsvern i arbeidslivet - En håndbok
Likestillings- og diskrimineringsloven 2017

Diskrimineringsvern i arbeidslivet - en håndbok handler om likestillings- og diskrimineringslovens regler som gjelder i arbeidslivet. Også arbeidsmiljølovens regler, kapittel 13, om diskrimineringsvern er omtalt i håndboken. Det er også gitt en kort omtale av ny diskrimineringsombudslov.

Likestillings- og diskrimineringsloven samler fire tidligere diskrimineringslover i én lov. I boken omtales de enkelte grunnlag som gis diskrimineringsvern, og forbudet mot trakassering og seksuell trakassering. Reglene om positiv særbehandling og arbeidsgivers aktivitetsplikt for å hindre at det skjer diskriminering i virksomheten, og plikt til å forebygge trakassering omtales også.

Boken er en praktisk oppslagsbok for arbeidsgivere, organisasjoner, fagforeninger og tillitsvalgte og andre som søker informasjon om likestillings- og diskrimineringslovgivningen.


Brit Djupvik Semner er advokat. Hun er Master of Law in European Union Law (Employment) fra University of Leicester.
Hun er medforfatter av Likestillings- og diskrimineringslovene med kommentarer, Fagbokforlaget 2008.

Forfattere:
ISBN:
9788245013528
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
260
Diskrimineringsvern i arbeidslivet - En håndbok