Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elektronisk forvaltning i Norden
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245005547
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
306
Elektronisk forvaltning i Norden

Elektronisk forvaltning i Norden
Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer

Elektronisk forvaltning i Norden er skrevet av fremtredende eksperter på sammenhengen mellom jus og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Her drøftes utvalgte problemstillinger med relevans i for alle forvaltningsorganer som vil omstille sin forvaltning ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Boken er organisert i fire deler:
• E-forvaltning i praksis, med konkrete eksempler på systemløsninger i de nordiske landene og på systemenes rettslige implikasjoner.
• Endringer i lovgivningen knyttet til e-forvaltning, en oversikt over viktige endringer i lovgivningen i de nordiske landene.
• Offentlighet og informasjonstilgang, om hvilken betydning bruk av IKT har fått og bør få for realiseringen av offentlighetsprinsippet, og om idealet om en åpen forvaltning.
• Personvern og rettssikkerhet, om utfordringer for å ivareta den enkeltes rettigheter i forvaltningen.

"Eg helser velkommen initiativet til denne boka, som tek opp viktige rettslege problemstillingar knytte til elektronisk forvaltning…"
Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Dag Wiese Schartum er professor og leder av avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
525,-