Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

En kort innføring i SPSS
Anvendelser innen multivariat statistikk

En kort innføring i SPSS inneholder enkle instruksjoner til hvordan man skal gjennomføre grunnleggende statistiske analyser. Boka er derfor relevant for alle som skal ha en kort innføring i å bruke statistikkprogrammet SPSS.

Eksempler på temaer som gjennomgås, er: 
- Hvordan komme i gang med SPSS? 
- Bruk av Data Editor, datavinduet og variabelvinduet 
- Redigering av utskriftsvinduet 
- Transformasjon av data 
- Analysemetoder som: ulike T-tester, variansanalyse, regresjonsanalyse, korrelasjonsanalyse, residualanalyse, logistisk regresjon, faktoranalyse og enkle strukturmodeller med AMOS. 
- Hvordan importere data fra Excel til SPSS?

Boka vektlegger hvordan man skal utføre statistiske analyser, og det fokuseres i mindre grad på tolkning av resultater. En kort innføring i SPSS er oppdatert i forhold til versjon 19, men de som har eldre versjoner, kan også bruke boka.

Randi Hammervold er førsteamanuensis ved HIST avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH) og er utdannet dr.scient. i statistikk ved NTNU. Hun har lang erfaring med å bruke statistikkprogrammet SPSS fra sin forskning og undervisning.

Forfattere:
ISBN:
9788251928847
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
161
En kort innføring i SPSS