Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Få øye på tegn
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Få øye på tegn
Innføring i norsk tegnspråk

Norsk tegnspråk er et språk som produseres med ansiktet og hendene, og som oppfattes med øynene og synet. Det er helt forskjellig fra norsk talespråk og blir omtalt som et 3D-språk, et språk som bruker rommets tredimensjonale mulighet når mening får form. Norsk tegnspråk er en del av kulturarven som er omtalt i språkmeldingen fra 2007 og i språkloven fra 2020.

Få øye på tegn er en innføringsbok i norsk tegnspråk. Boken er delt i to deler.  Del 1 begynner med en avklaring om språksyn; hva som menes med språk. Denne delen inneholder også en kort introduksjon til historien og miljøene som norsk tegnspråk springer ut av, og tar opp visuell oppmerksomhet og hvordan komme i prat på tegnspråk. Del 1 avsluttes med eksempler på noen enkle, visuelle måter å kommunisere på, som utvikles til fortellende ytringer og hvordan man lager spørsmål på tegnspråk.

Etter å ha fått erfaringer med noen visuelle grunnstrukturer beskriver forfatteren i del 2 meningsdanningsprinsippene bak de forskjellige uttrykkene. Videre utvides repertoaret av språklige uttrykksformer for å kunne forstå og uttrykke seg bedre og mer nyansert på tegnspråk.

Etter hvert kapittel anbefaler forfatteren litteratur for videre arbeid med temaene. Bakerst i boken finnes en egen ordliste med forklaring av noen tegnspråklingvistiske ord og uttrykk. 

Boken er skrevet for studenter i norsk tegnspråk og andre som vil lære seg tegnspråk.


Rolf Piene Halvorsen er spesialrådgiver ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Seksjon for tegnspråk og tolking ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
Forfattere:
ISBN:
9788245034189
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
206
Få øye på tegn